Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

VOLBY 2022

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

Prezident republiky rozhodl dne 5.4.2022 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských část. Svým rozhodnutím, které je zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 81/2022, stanovil dny konání voleb na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Přehled termínů a lhůt pro komunální volby v roce 2022

Seznam registračních úřadů pro volby do obecních zastupitelstev

Městský úřad Velké Opatovice zveřejnil dne 8.6.2022 na Úřední desce seznam registračních úřadů, které budou projednávat a registrovat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejicích do jeho územního obvodu. 

Lhůta pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu končí 19.7.2022 (úterý) v 16:00 hod. (§ 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí).

Seznam registračních úřadů

Pověřený obecní úřad - Městský úřad Velké Opatovice

Městský úřad Velké Opatovice projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu na adrese:

Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice

kancelář č. 1

Úřední doba pro registraci kandidátních listin:

Pondělí, středa       8:00 - 16:30 hod.

Úterý 19.7.2022      8:00 - 16:00 hod.

Registrující úředníci:

Hana Ševčíková    tel. č. 515 554 475

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů města Velké Opatovice pro volební období 2022 – 2026

Zastupitelstvo města Velké Opatovice stanovilo v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svým usnesením ze dne 22.6.2022, pro nadcházející volební období 2022 - 2026 počet zastupitelů na 15 členů zastupitelstva.

Informace o stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 byla zveřejněna na Úřední desce městského úřadu dne 23.6.2022.

 

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí

Informace jsou zveřejněny na internetové adrese Ministerstva vnitra ČR Informace o podmínkách kandidatury

Počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany

Registrační úřad zveřejnil dne 8.6.2022 počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany pro volby do obecních zastupitelstev v roce 2022.

Počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany

Přihláška k členství v okrskové volební komisi

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je-li přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, a
a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Pro zájemce o členství v okrskové volební komisi, jež jmenuje v souladu s § 17 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, kontaktujte paní Hanu Ševčíkovou, matrika@velkeopatovice.cz, tel. 515 554 475.

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí