Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Sazebník poplatků, prodejních cen, služeb, nájemného a vstupného

Platný od 1.5.2022

1. Poplatek za hlášení městským rozhlasem

 • pravidelné hlášení ( Po- Pá ve 14:20 hod.)……….60,--Kč vč. DPH/1 zpráva
 • požadavek okamžitého hlášení (So+Ne)………...120,--Kč vč. DPH/1 zpráva

- Od poplatku se osvobozují :

 • organizace v působnosti MěÚ – mateřské školy, základní škola, klub důchodců, městská policie, sbor dobrovolných hasičů
 • sdělení ve věcech obecného zájmu
 • další organizace – jiné školy působící ve městě, církev, charitativní organizace, sportovní a společenské nevýdělečné organizace působící ve městě

 

2. Poplatek za inzerci

Inzerát ve vývěsní skříňce – 7 dnů……A3……….  50,--Kč vč. DPH

                                                                        A4 ………  30,--Kč vč. DPH

                                                                        A5 ………. 20,--Kč vč. DPH

Inzerce ve Zpravodaji

- 1 cm délkový barevné inzerce při stand. šířce sloupce 9,2 cm ……..  86,--Kč + zákl. sazba DPH.

- 1 cm délkový černobílé inzerce při stand. šířce sloupce 9,2 cm ………57,--Kč + zákl. sazba DPH.

 - 9,2 x 14 cm – barevné provedení – 1200,--Kč + základní sazba DPH

- 9,2 x 14 cm - černobílé provedení – 800,--Kč + základní sazba DPH

Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 6 měsíců = 5x hrazen + 1x zdarma

Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 12 měsíců = 9x hrazeno + 3x zdarma

Možnost grafického zpracování inzerátu ( formát .jpg nebo .pdf) – 500,--Kč + základní sazba DPH

 

Výlep plakátů

Velikost A5,A4,A3                                                                                144,--Kč vč. DPH

Velikost plakátů A2,A1,A0                                                                 220,--Kč vč.DPH

 

Reklamní tabule                                                                                  1.000,--Kč vč DPH/m2/rok

 

3. Poplatek za kopírování -

Černobíle

Velikost formátu ………… A4 jednostranně …….. 3,--Kč vč. DPH

                                                 A4 oboustranně ………4,--Kč vč.DPH

 

                                                   A3 jednostranně ……… 4,--Kč vč. DPH

                                                   A3 oboustranně ………  5,--Kč vč. DPH

Barevně

Velikost formátu …………  A4 jednostranně …….. 10,--Kč vč. DPH

                                                  A4 oboustranně ………15,--Kč vč.DPH

 

                                                   A3 jednostranně ………15,--Kč vč. DPH

                                                   A3 oboustranně ………  25,--Kč vč. DPH

 

4. Poplatky nepodléhající DPH

Číslo popisné …………………….20,-- Kč

Hrobové číslo …………………… 45,--Kč

 

 

 

Úhrady za služby spojené s nájmem na hřbitově

Sazba pro hrobové místo – dle rozměrů hrobu uvedených ve smlouvě………….260,-- Kč/ m2/ 13roků

( výsledek bude  zaokrouhlen matematicky na celé koruny).

Sazba pro kolumbárium ………………………………………………. 40,--  Kč / 10 roků

Sazba pro urnové místo ……………………………………………….200,-- Kč / 10 roků

 

Úhrady nájemného na hřbitově

Hrobová místa – dle rozměrů hrobu ve smlouvě …………………….. 130,--Kč/m2/13 roků

Urnová místa …………………………………………………………. 100,--Kč/10 roků

Kolumbárium ………………………………………………………….  20,--Kč/10 roků

 

Úhrada přímých nákladů na zřízení hrobového místa

Kolumbárium …………2x nájemní smlouva na 10 let – ke každé smlouvě ½ skutečných nákladů

Urnové místo …………..3x nájemní smlouva na 10 let – ke každé smlouvě  1/3 skutečných nákladů

Hrobové místo …………3x nájemní smlouva na 13 let – ke každé smlouvě 1/3 skutečných nákladů

 

 

5. Prodej dřeva

Prodej dřeva – samovýroba ………………………….200,--Kč vč. DPH za prm

Prodej dřeva – zpracované …………………………...600,--Kč vč. DPH za prm

 

6. Krátkodobý pronájem místností, pronájem tělocvičny

   Pronájem za akce v trvání max. 24 hodin ( hasičárna, MÚ apod.) …………300,--Kč vč. DPH

   Tělocvična pro organizace se sídlem ve Vel.Opatovicích …………………  zdarma

   Tělocvična  pro ostatní – tzv. krátkodobý pronájem ………………………..200,--kč/hod vč. DPH

 

7.  Nájem nebytových prostor

      Hlavní prostory ( kanceláře, prodejny apod.) ………… 445--Kč /m2 / rok bez DPH

        Vedlejší prostory ( sklady apod.) …………………...….405,--Kč /m2 / rok bez DPH

        Příslušenství ( chodby, šatny, WC apod.)………………285,--Kč /m2 / rok bez DPH

        Nebytové prostory Bezděčí   

        Hlavní prostory                           …………………………105,--Kč/m2/rok bez DPH

        Sklady                                          …………………………87,--Kč/m2/rok bez DPH

        Sociální zařízení a chodby       ………………………… 56,--Kč/m2/rok bez DPH

        Kulturní domy Velká Roudka a Bezděčí ……………….500,--Kč/den bez DPH

 

8. Nájem zdravotního střediska

      Hlavní prostory ( ordinace apod.) ……………………..515,--Kč/m2/rok bez DPH

        Vedlejší prostory ( čekárny apod.)……………………. 460,--Kč/m2/rok bez DPH

        Příslušenství ( chodby, šatny, WC apod.) …………..... 320,--Kč/m2/rok bez DPH

 

9. Nájem zámeckého sálu

      Nájemné činí  450,--Kč/hod. vč. DPH ( účtuje se každá započatá hodina). U akcí do 25 osob se nájemné účtuje ve výši 250Kč,--/hod. vč. DPH (obsluha bude zajištěna 1 pracovníkem). Po 22:00 hod. vždy zajišťují akci 2 pracovníci a nájem po této hodině činí 450,--Kč vč. DPH.  Sál je vždy pronajímán včetně obsluhy.

Nájemné se neúčtuje pouze v případě kulturně vzdělávacích akcí, a pouze tehdy, není-li vybíráno vstupné (např. koncerty, besedy, kurzy apod.)

V ceně pronájmů prostor jsou zahrnuty poplatky za veškeré energie, mzdy zaměstnanců provádějící obsluhu a dozor na akci, a další režijní náklady (prádelna, úklid, příprava).

 

        Obecné zásady :

 • Veškeré nápoje a poživatiny, vyjma níže uvedených, budou odebírány výhradně od pronajímatele. Výjimku tvoří alkoholické nápoje, kdy za poplatek je možné požívat vlastní slivovici – max. 1l ( 100,--Kč/litr vč. DPH na 1 akci) a stolní rozlévané víno (60,--Kč/litr vč. DPH). Do sálu je možné si bezplatně přinést vlastní zákusky (cukroví) a koláče.
 • Nájemce má možnost dodat si hlavní jídlo (tzn. polévka, hlavní chod) od jiného dodavatele, ale pouze za následující podmínky: nájemce si zajistí vydání těchto jídel, zajistí si veškeré gastro potřeby a poté úklid a odvoz těchto gastro potřeb. Z provozních důvodů není možné ze strany pronajímatele poskytnou/ zapůjčit gastro potřeby, ani pokrmy vydávat v prostorách sálu.
 • V případě dodání si rautu od jiného dodavatele, než je pronajímatel – je stanoven jednorázový poplatek 1500,--Kč vč. DPH.
 • Příprava techniky a dalších rekvizit předem je možná pouze po domluvě v pracovní době pracovníků kultury, nebo těsně před akcí. Nástup pracovníků na směnu je max. 1 hodinu před akcí. Případný požadavek na dřívější otevření sálu mimo pracovní dobu bude účtován v částce 250,--Kč/ započatou hodinu ( návoz vlastního cukroví, příprava hudby a dekorací apod.). Uzavření sálu pro návštěvníky je 1 hod. po oficiálním ukončení akce.

 

Ostatní služby :

Pronájem :

 • Pronájem aparatury vč. obsluhy mimo prostory kina, zám. sálu, knihovny, muzea a MěÚ      - 350,--Kč/hod vč. DPH
 • Pronájem dataprojektoru + plátno – mimo prostory kina, zám. sálu, knihovny, muzea a MěÚ…500,--Kč/den vč. DPH

 

10. Nájemné kina a muzea, MKC

      Vlastní produkce ………………………350,--Kč/ hod vč. DPH

        Příprava , úklid ………………………...100,--Kč/hod vč. DPH

        Pronájem pro svatební obřady …………600,--Kč/ obřad vč. DPH

        Předsálí ………………………………...200,--Kč/hod. vč. DPH

        Krátkodobý pronájem stánků na

        Prodejních akcích v MKC ……………..150,--kč + platná sazba DPH/stánek/den

        Od nájemného jsou osvobozeni :  příspěvkové organizace zřízené městem

 

 

11. Služby v knihovně

      Roční půjčovné

         - dospělí čtenáři ……………………………………………..100,--Kč

        - důchodci, studenti, nezaměstnaní, ženy na MD……………. 50,--Kč

        - děti a mládež do 14 let ………………………………………50,--Kč

        Pokuty za pozdní vrácení knih a časopisů

        - 1.upomínka               …………………………………………20,--Kč

        - 2. upomínka             ………………………………………… 45,--Kč

        - 3. upomínka             ………………………………………..  100,--Kč

        - 4. upomínka             ………………………………………… 150,--Kč

        - poškození čarového kódu      ………………………………..  10,--Kč

        Využívání výpočetní techniky

        - internet pro registrované i neregistrované čtenáře                           ZDARMA

        Zaregistrovaní čtenáři mají přístup k počítačům po předložení čtenářského průkazu, ostatní uživatelé po předložení platného občanského průkazu.

        Ostatní         

        Tisk z vlastního flash disku                      ……………………………. 30,--Kč + cena kopie

        Ztráta čtenářského průkazu + vyhotovení nového…………………... 20,--Kč

        Vyřízení žádanky MVS                            ……………………………..  70,--Kč (poštovné) + částka dle podmínek žádané knihovny

 

Při ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčeného materiálu je čtenář povinen nahradit škodu některým z níže uvedených způsobů :

        - obstaráním stejného díla

        - obstaráním jiného díla podobné hodnoty – nutná předchozí domluva s vedoucí knihovny

        - uhrazením pořizovací hodnoty ztraceného nebo poškozeného materiálu

Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit také pokutu …………………..40,--Kč.

 

12. Nájem a pacht  pozemků – nepodléhá DPH

        Pozemek k zahrádkářským účelům ……………………..2,-- Kč / m2/ rok

        Pozemek k sečení trávy ………………………………….0,40  Kč / m2/ rok

        Pozemek k sadovým účelům …………………………….0,20  Kč / m2/ rok

        Pozemek k ostat. účelům užívání ………………………..5,--Kč/ m2 / rok

        Pozemek k umístění přenosné dočasné stavby……..…… 5,--Kč/ m2/měsíčně

        Nájem prostor a míst k parkování vozidel ……………… cena dle rozhodnutí rady + platná sazba DPH

 

10.  Pronájem lešení

- podélník                 1,20

- příčník                    0,90

- stojky                     2,00

- zábradlí                  0,50

- žebřík                     2,00

- patky                      1,50

- lana                         2,00

- napínák                  1,50

- kladka                    3,00

- podlážky                1,20

Sazby jsou uvedeny za kus a den. Po výpočtu bude k celkové částce připočtena platná sazba DPH.

 

 

11. Ostatní

            Pronájem sypače …………………………..200,-- Kč /hod   vč. DPH

                Pronájem párty stanu ………………………300,--Kč/den vč. DPH za 1 ks

                                                    ………………………..500,--Kč/den vč DPH za 2 ks

Stany se pronajímají pouze spolkům a organizacím působícím ve městě a na akce pro veřejnost pořádané na území města.                Pronájem neplatí organizace zřízené městem.                                            

                       

Možnost ukládání recyklovatelných složek odpadu : sklo, papír a plast do příslušných kontejnerů v majetku města

Kanceláře……………………………………………300,--Kč + platná sazba DPH

Restaurace …………………………………………..1.200,--Kč + platná sazba DPH

Ostatní živnostníci apod. ……………………………od 300,--Kč dle usnesení rady + plat.sazba DPH

 

 

12. Ceny za zapojení do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem.

 

Směsný komunální odpad (SKO)

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 26 x ročně

ks

1 200 Kč

2 500 Kč

7 000 Kč

Papír a lepenka

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 13 x

ks

900 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

Plast a plastové obaly

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 13 x ročně

ks

1 200 Kč

1 200 Kč

1 900 Kč

Sklo - směsné a bílé

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 13 x ročně

ks

1 200 Kč

1 200 Kč

1 900 Kč

Biologicky rozložitelný odpad

Jednotka služby

Nádoba 110 l - 120 l

Nádoba 240 l

Kontejner 1100 l

Cena za obslouženou nádobu, 22 x ročně

ks

1 400 Kč

1 400 Kč

4 700 Kč

Ceny platí za vývoz nádob právnické osoby.

Lze využít nádoby na tříděný odpad v hnízdech na separovaný odpad nebo nádoby u rodinného domu, tj. sídla společnosti za cenu 1 500 Kč/1x právnické osoba (netýká se pohostinství  - ty musí mít samostatné nádoby na všechny druhy odpadů).

Veškeré ceny jsou bez příslušné sazby DPH .

13. Ceny – ubytovna

Cena za noc a postel

Počet nocí

pokoj se společným hygienickým zařízením

pokoj se samostatným hygienickým zařízením

pokoje po rekonstrukci

obsazena 1 postel

obsazeny min. 2 postele

obsazena 1 postel

obsazeny min. 2 postele

obsazena 1 postel

obsazeny min. 2 postele

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

1 – 4

 540,0   

 594,0   

 350,0   

 385,0   

 600,0   

 660,0   

 400,0   

  440,0   

 750,0   

  825,0   

 450,0   

 495,0   

5 – 12

 480,0   

 528,0   

 300,0   

 330,0   

 540,0   

 594,0   

 340,0   

  374,0   

 640,0   

  704,0   

 400,0   

 440,0   

13 – 30

 340,0   

 374,0   

 220,0   

 242,0   

 400,0   

 440,0   

 250,0   

  275,0   

 480,0   

  528,0   

 300,0   

 330,0   

31 a více

 300,0   

 330,0   

 200,0   

 220,0   

 340,0   

 374,0   

 220,0   

  242,0   

 400,0   

  440,0   

 260,0   

 286,0   

 

14. Vstupné – MKC

Základní vstupné                                                                                           90,- Kč

Snížené vstupné -  děti 6-15 let, studenti do 26 let po předložení platného průkazu o studiu (ISIC,ITIC,ITYC), invalidé ZTP a senioři po dosažení věku 65 let, držitelé průkazu Fond ohrožených dětí                    70,- Kč

Rodinné vstupné  – dvě dospělé osoby a tři děti                                           250,- Kč

Držitelé průkazu ICOM, ICOMOS, ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé volných vstupenek, pedagogický dozor při hromadných výpravách, novináři po předchozí akreditaci                      ZDARMA

 

15. Vstupné – koupaliště

Základní vstupné celodenní                                                                                90,- Kč

Snížené vstupné celodenní-  děti 6-15 let, studenti do 26 let po předložení platného průkazu o studiu (ISIC,ITIC,ITYC), invalidé ZTP a senioři po dosažení věku 65 let, držitelé průkazu Fond ohrožených dětí       70,- Kč

Rodinné vstupné celodenní – dvě dospělé osoby a tři děti                                    250,- Kč

Děti do 6 let celodenní                                                                                            30,- Kč

Základní vstupné odpolední (od 1400hod.)                                                           70,- Kč

Snížené vstupné odpolední(od 1400hod.)-  děti 6-15 let, studenti do 26 let po předložení platného průkazu o studiu (ISIC,ITIC,ITYC), invalidé ZTP a senioři po dosažení věku 65 let, držitelé průkazu Fond ohrožených dětí                                                                 50,- Kč

Rodinné vstupné odpolední(od 1400hod.) – dvě dospělé osoby a tři děti             190,- Kč

Děti do 6 let odpolední (od 1400hod.)                                                                    20,- Kč

Držitelé volných vstupenek                                                                                      ZDARMA

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

16. Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku ve vlastnictví města Velké Opatovice

Místo a způsob křížení vedení s komunikací Zásah do pozemku nebo komunikace Měrná jednotka Charakteristika data Kč za měrnou jednotku/fyzické osoby Kč za měrnou jednotku/právnické osoby
Umístění na pozemku ve vlastnictví města Velké Opatovice Protlak a podvrť křížením vozovky bm V místní a účelové komunikaci 250 400
m2 Zřízení startovací a cílové jámy v místní a účelové komunikaci 400 1.000
m2 Zřízení startovací a cílové jámy v pozemku mimo komunikace 200 400
Překop vozovky v celé šíři případ V místní a účelové komunikaci 4.000 5.000
Uložení do stávající chráničky do 50 bm bm V pozemku města Velké Opatovice 60 100
nad 50 bm bm 3.000 + 30 za každý bm nad 50 m 5.000 + 50 za každý bm nad 50 m
Do vozovky, zpevněné krajnice, odstavného pruhu do 50 bm bm V místní a účelové komunikaci 300 500
nad 50 bm bm 15.000 + 150 za každý bm nad 50 m 20.000 + 250 za každý bm nad 50 m
Do nezpevněné krajnice, středního dělícího pásu do 50 bm bm V místní a účelové komunikaci 150 250
nad 50 bm bm 7.500 + 70 za každý bm nad 50 m 10.000 + 100 za každý bm nad 50 m
Do příkopu a silničního pomocného pozemku do 50 bm bm V místní a účelové komunikaci 60 150
nad 50 bm bm 3.000 + 30 za každý bm nad 50 m 7.000 + 70 za každý bm nad 50 m
Ostatní plocha (chodníky, zelená plocha, místní komunikace, atd.) do 50 bm bm V pozemku města Velké Opatovice 100 150
nad 50 bm bm 5.000 + 50 za každý bm nad 50 m 7.000 + 70 za každý bm nad 50 m
Stavební pozemky, zastavěná plocha a nádvoří   bm V pozemku města Velké Opatovice 500 700
Umístění pojistkové skříně   ks V pozemku města V.Opatovice 250 500
Mostní objekty, podélné uložení, příčné uložení Délka přemostění do 10 bm bm V místní a účelové komunikaci 10.000 10.000
nad 10 bm bm 15.000 15.000
Nadzemní vedení Vzdušné vedení - křižovatky   případ (1x křížení) V místní a účelové komunikaci 2.000 4.000
Ostatní vzdušné vedení do 50 bm bm Nad pozemkem města Velké Opatovice 100 200
nad 50 bm bm 5.000 + 50 za každý bm nad 50 m 10.000 + 100 za každý bm nad 50 m
Sloup   ks V pozemku města V.Opatovice 2.000 4.000
Minimální ůhrada za zřízení věcného břemene (neplatí při ocenění věcného břemene znaleckým posudkem) 500 1.000

V případě, že zásah do nemovitého majetku ve vlastnictví města Velké Opatovice bude proveden bez uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nebo písemného souhlasu vlastníka nemovitého majetku, bude vypočtená cena za zřízení věcného břemene navýšena o 20%.

K vypočtené ceně za zřízení věcného břemene bude připočteno DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí