Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Moravské kartografické centrum

Upozorňujeme, že v těchto dnech bude otevírací doba MKC z důvodů konání akcí upravena či jinak omezena:

25.3.2023 - Velikonoční jarmark

19.5.2023 - ZUŠ Open

10.6.2023 - Víkend otevřených zahrad & muzejní noc 

Moravské kartografické centrum bylo otevřeno roku 2007 ve spolupráci města Velké Opatovice a Národního zemědělského muzea v Praze, za podpory Moravského zemského archivu v Brně a Národního technického muzea v Praze. Centrum bylo vybudováno na místě jižního křídla velkoopatovického zámku, které v r. 1973 vyhořelo. Unikátní moderní stavba je dílem prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka. Stavebně byl tento objekt realizován ve dvou etapách. V letech 1989-1992 jako Víceúčelové kulturní zařízení (zakonzervováno v podobě hrubé stavby) a v letech 2005-2007 již jako Moravské kartografické centrum.

 

Centrum skýtá největší expozici map a zeměměřictví v celé České republice. Expozice se zabývá vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do současnosti. V reprodukcích jsou představena zásadní díla naší kartografické historie, např. prehistorická Pavlovská mapa (na mamutím klu), Klaudyánova mapa Čech (1518), Fabriciova mapa Moravy (1569) a rukopisné mapy. Expozice je zakončena aktuálními mapami a modely krajiny.
Ústředním exponátem kartografického centra je obří reliéfní (plastická) mapa historických zemí Moravy a Slezska na ploše asi 110 m² z přelomu 19. a 20. století.
Stálá expozice je zaměřena nejen na kartografii, ale i na geodézii, fotogrammetrii a kartografickou polygrafii a zahrnuje tak celé spektrum zeměměřických oborů.

 

Upozornění !!!

Z důvodu přípravy Výstavy jiřinek, která bude probíhat v MKC ve dnech 16. a 17 září 2023 bude v pátek 15. září MKC UZAVŘENO.

Děkujeme za pochopení.

 

Otevírací doba:

duben, květen, říjen        víkendy a svátky                10:00 – 16:00 hod.

červen – září
                                        pondělí                              zavřeno
                                        úterý - pátek                      prohlídky v 10:00 a ve 13:00 hod.
                                        víkendy a svátky                10:00 - 16:00 hod.

Poslední prohlídka Moravského kartografického centra je hodinu před uzavřením - tj. v 15 hod.

Mimo uvedenou otevírací dobu je nutno se předem objednat na tel.č. 516 477 303 nebo 516 410 700 (pouze skupiny nad 10 osob).

Vstupné – MKC

Základní vstupné                                                                                                               90,- Kč

Snížené vstupné -  děti 6-15 let, studenti do 26 let po předložení platného průkazu o studiu (ISIC,ITIC,ITYC), invalidé ZTP a senioři po dosažení věku 65 let, držitelé průkazu Fond ohrožených dětí                    70,- Kč

Rodinné vstupné  – dvě dospělé osoby a tři děti                                                               250,- Kč

Držitelé průkazu ICOM, ICOMOS, ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé volných vstupenek, pedagogický dozor při hromadných výpravách, novináři po předchozí akreditaci                                                                                                                              ZDARMA


V ceně vstupenky je vstup do Moravského kartografického centra a Památníku města.
V případě aktuální výstavy je platná cena aktuální výstavy.

 

Zámek 14

679 63 Velké Opatovice

tel.: 516 410 700
e-mail: kultura@velkeopatovice.cz

Mgr. Anna Kaderková - vedoucí odboru kultury
mob.: 773 149 327

Mgr. Milan Vykydal - správce expozic
mob.: 725 823 517

Nová expozice Moravského kartografického centra

Důlní měřictví, jak známo, je nauka, která se zabývá zaměřováním a zobrazováním důlních prostor a na to navazujících úloh. Náročnost a různorodost těchto prací úměrně stoupala s celkovým rozvojem hornictví a příbuzných oborů. Pochopitelně, že rychlost, přesnost a preciznost měřických prací kladly zvýšené nároky na pomůcky a přístroje používané důlními techniky - měřiči. Tyto nástroje se postupně vyvíjely a zdokonalovaly a právě na nich je velmi názorně vidět, jaký byl technický rozvoj měřické přístrojové techniky v té které době.

K nejstarším oborům vyučovaným na Vysoké škole báňské patří studijní obor důlního měřictví. Již 7. prosince 1907 byla Výnosem Ministerstva orby na Vysoké škole báňské v Příbrami úředně ustavena 'Stolice geodézie a důlního měřictví', později Katedra důlního měřictví a dnes Institut geodézie a důlního měřictví na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Právě na tomto institutu existuje velmi vzácná a poměrně málo známá sbírka historických měřických a geodetických přístrojů a pomůcek.

Sbírka vznikla na začátku dvacátého století zásluhou významné osobnosti důlního měřictví akademika Františka Čechury (1887 - 1974). Čechura v roce 1920 nastoupil na Stolici důlního měřictví a geodézie Vysoké školy báňské v Příbrami jako její přednosta a mimořádný a později řádný profesor. V letech 1945 - 1950 se stal rektorem Vysoké školy báňské, tehdy již se sídlem v Ostravě. Jeho zásluhou byla v roce 1951 na VŠB v Ostravě zřízena samostatná specializace - důlní měřictví. Na VŠB v Ostravě pracoval až do roku 1957, kdy odešel do důchodu a sbírku věnoval katedře.

Katedra důlního měřictví tuto sbírku dále spravovala, provozovala, doplňovala a našla jí důstojné prostory v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. U příležitosti 100. výročí narození akademika Františka Čechury v roce 1987 byla sbírka pojmenována po svém zakladateli.

První exponáty byly pořízeny již v roce 1896. Jedná se o výrobky firmy Tesdorpf Stuttgart, jako např. repetiční teodolit, řetězec, stolní libela a další. Nejstarším přístrojem je zrcadlový goniograf z roku 1877 firmy Müller v Terstu. Početně největší zastoupení má firma Josef a Jan Frič, Praha - celkem 43 exponátů.

Sbírka obsahuje celkem 398 položek, z toho 108 různých typů teodolitů, 15 tachymetrů a tachografometrů, 52 nivelačních přístrojů, 11 starých počítacích strojů, kompasy, pásma, topografické soupravy, vynášecí soupravy a další geodetické pomůcky různého stáří. Je zde možno na malé ploše shlédnout technický vývoj důlně měřických a geodetických přístrojů celkem 73 jemnomechanických dílen z celého světa. Část sbírek tvoří exponáty domácí výroby jako například výrobky firmy Josef a Jan Frič Praha, Srb a Štys Praha, R. M. Brandeis Praha, O. Spitra Praha. Nelze také opomenout přístroje vyráběné n.p. Meopta Praha. Zahraniční výroba je zde zastoupena firmami např. Starke a Kammerer a J. Schablass Vídeň, M. Wolz Bonn, L. Tesdorpf Stuttgart, M. Hildebrand Freiberg, Wichman Berlin, H. Morin Paříž, Watts Londýn, Wild Heerbrugg, Kern Aarau, Zeiss Jena, MOM Budapešť i výrobky z bývalého SSSR a další.

V letech 2004 a 2005 probíhala přestavba celé sbírky a její archivace včetně nového vybavení výstavního prostoru.

V roce 2014 začal Ing. Petr Fencl jednat s vedením Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava o zapůjčení části sbírky do expozice MKC.

Díky velkému pochopení vedení Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava a především zásluhou vedoucího Institutu geodézie a důlního měřictví doc. Ing. Pavla Černoty Ph.D. můžeme téměř celou sbírku shlédnout i v expozici Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích.

Použito z článku

Ing. Hany Štěpánkové, Institut geodézie a důlního měřictví, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - TU Ostrava

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí