V souvislosti se zabezpečením zimní údržby komunikací ve městě v průběhu zimy 2017 – 2018, žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu parkování vozidel na místních komunikacích. Jedná se zejména o neomezování průjezdu mechanizací s radlicí, které zajišťují odstranění sněhu plužením z komunikací a chodníků a také průjezdu vozidel zajišťujících svoz domovního odpadu. V této souvislosti Město Velké Opatovice vyzývá vlastníky vozidel, která jsou dlouhodobě zaparkována na místních komunikacích a jsou minimálně používána, aby tato vozidla zaparkovali na jiná,  vhodnější místa.

Břetislav Strnad
tajemník