Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zabezpečením zimní údržby komunikací a chodníků ve městě v průběhu zimy 2017 – 2018 Vás chceme požádat o součinnost, zejména při úklidu chodníků u vlastních domů. Vzhledem k tomu, že odklízení sněhu pracovníky města je časově velice náročné a kapacitní možnosti jsou omezené, je každá pomoc ze strany občanů při úklidu sněhu velmi vítána.

Děkujeme všem, kteří pochopili, že úklid při nárazových sněhových přívalech je obtížně zvládnutelný úkol, a pomáhají podle svých sil.

Této ochoty si velice vážíme.

Břetislav Strnad, tajemník MěÚ Velké Opatovice