Městská policie Velké Opatovice v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, zahájíila od 1. listopadu 2017 provoz městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Monitorovací a ovládací pracoviště je zřízeno na služebně Městské policie Velké Opatovice, Nám. Míru č.p. 538. Obsluhu zajišťují strážníci městské policie. V současné době systém obsahuje šest kamerových bodů.

                Umístění kamer ve městě:

  1. objekt stavebniny MOLAT spol. s r.o.  - kamera na stožáru v objektu stavebnin
  2. zdravotní středisko - kamera na objektu
  3. Infocentrum -  kamera na objektu
  4. 2x budova sokolovny - kamery na objektu
  5. prodejna Línie - kamera na objektu

Monitorované lokality budou označeny výstražnou cedulí.