Město Velké Opatovice každoročně provádí ve dvou vlnách (jarní a podzimní) ohniskovou deratizaci ke snížení výskytu hlodavců v páteřní kanalizační síti.      I přes tuto snahu dochází k přemnožení těchto hlodavců v některých částech města.

Žádáme proto vlastníky zemědělských usedlostí, bytových a rodinných domů, aby rovněž prováděli deratizaci svých kanalizačních přípojek, za které zodpovídají.

Informaci o termínech kladení nástrah a možnosti připojit se k této činnosti Vám sdělí Ing. Jan Šafář ,tel. 777945804 nebo Ing. Vlastislav Kouřil, tel. 776383837.

Věříme, že společným úsilím se podaří výrazněji snížit množství hlodavců v kanalizační síti.

Město Velké Opatovice