možnost připojení se do 10.10.2017

Město Velké Opatovice provede v druhé polovině října 2017 podzimní ohniskovou deratizaci k snížení výskytu hlodavců v páteřní kanalizační síti. I přes tuto opakovanou snahu dochází k přemnožení těchto hlodavců v některých částech města.

Žádáme proto vlastníky zemědělských usedlostí, bytových a rodinných domů, aby rovněž prováděli deratizaci svých kanalizačních přípojek.

Do 10. října 2017 je možnost připojit se k této činnosti.

Evidenci zájemců a informaci o termínech kladení nástrah zajišťují:  Ing. Jan Šafář (tel. 777 945804) nebo Ing. Vlastislav Kouřil (tel. 776383837).

Věříme, že společným úsilím se podaří výrazněji snížit množství hlodavců v kanalizační síti.

 

Město Velké Opatovice