(kancelář, zahrada, zahrádky, garáž)

Město Velké Opatovice nabízí k pronájmu nebytové prostory:

1. kancelář cca 18 m2 v objektu zdravotního střediska - obr. 1
    PRONAJATO od 1.5.2017

2. pozemek p.č. 2313 v k.ú. Velké Opatovice (orná půda), 3328 m2 - obr. 2-3

3. pozemek p.č. 22312/1 v k.ú. Velké Opatovice (orná půda), 2033 m2 - obr. 4

4. pozemek p.č. 765 v k.ú. Velké Opatovice (zahrada), 136 m2  - obr. 6

5. garáž na ul. Polní - obr. 5 - PRONAJATO od 1.4.2017

6. pozemky k zahrádkářským účelům
    (informace pí. Vašíčková, tel. 515 554 482, pozemky@velkeopatovice.cz)

Obrázky a fotografie

obr.1 obr.2 obr.3 obr.4
obr.5 obr.6