(kancelář, zahrada, zahrádky, garáž)

Město Velké Opatovice nabízí k pronájmu nebytové prostory:

1. pozemek p.č. 2313 v k.ú. Velké Opatovice (orná půda), 3328 m2 - obr. 1-2

2. pozemek p.č. 22312/1 v k.ú. Velké Opatovice (orná půda), 2033 m2 - obr. 3

3. pozemky k zahrádkářským účelům
    (informace pí. Vašíčková, tel. 515 554 482, pozemky@velkeopatovice.cz)

Obrázky a fotografie

obr.2 obr.3 obr.4