Vážení občané, toto je prostor pro Váše názory a připomínky.

Na tyto podněty může odpovídat kdokoli, protože se jedná o prostor veřejný. Tento způsob komunikace neslouží pro vyřizování oficiální komunikace mezi Vámi a úřadem našeho města.

Děkujeme Vám za Vaše názory a připomínky, které budou sloužit pro potřeby našeho úřadu.

Vložit příspěvek
Nevracíme se zpět na vesnici ? (Petr K. | 20.3.2017 7:26:51)
Myslím, že se tady vracíme spíše zpět na vesnici
S účinností od 4.3.2017
Stanovisko ČSAD Ústí nad Orlici
Rušení komerční ztrátové linky 17100
Praha –Velké Opatovice

Místo toho, aby mne motivovalo a těšilo,
že třídím odpad, zdražíte...
Nová OZV č. 2/2017 upravuje především sazbu místního poplatku za likvidaci odpadu
a to na 540,- Kč za kalendářní rok a poplatníka.

Chodník před stavebninami se konečně dnes opravil

Kdy se plánuje ten vcelku frekventovaný chodník Parcelní číslo:798/1
Zdr.Stř.+Jídelna <---> Coop ----
--->>> https://mapy.cz/s/1tZR4 <
Vlastnické právo=Město Velké Opatovice,
Zámek 14,Velké Opatovice

Nebo bývalé Petrželkovo zahr.<---> Coop
->Parc číslo:1320/12> https://mapy.cz/s/1tZRK <
>>> https://mapy.cz/s/1tZSG <<<
Vlastnické právo=Město Velké Opatovice,
Zámek 14,Velké Opatovice

Ulice Jubilejní<->Qanto mrket=také žádná sláva Parc.číslo:155/1
> https://mapy.cz/s/1u01j <<<
> https://mapy.cz/s/1u02r <<<
>>> https://mapy.cz/s/1u05I <<<
Vlastnické právo=Město Velké Opatovice,
Zámek 14,Velké Opatovice
RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (Kateřina S. | 21.3.2017 21:10:41)
Něco na tom bude, když jsme se nevyplatili ani České spořitelně,
aby tady měla svoji pobočku a štychnou nás daleko menší Konice ?
Zřejmě naše vedení o to málo bojovalo a ani o další bankomat zde nechat umístit, napřiklad chodbička nového Qanta na Strážnici, nebo bývalá spořitelna, večerka a naposledy bufet aj. místa, ale to by naše zastupitelstvo muselo chtít to řešit a ne jen říci, prostě to nikde nejde... :-(
RE: RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (Dospiva Pavel | 23.3.2017 10:55:07)
Nedá mi trochu nereagovat - banky si jednoduše umí spočítat co se jim kde vyplatí nebo ne- platí to o pobočkách i bankomatech. Pokud se podíváte na mapu poboček tak uvidíte, že pro nás je to cesta "jen" do Jevíčka, ale Konice mají okolo sebe nejbližší také v Jevíčku- takže jde o nějaké pokrytí aby to lidé neměli daleko - i když z Konic do Jevíčka je to nějakých 16 km, do dalších míst s pobočkou nebo bankomatem to mají ještě dál - Prostějov - 22 km, Lutín to samé.
S pozdravem
RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (Lukáš P. | 22.3.2017 17:02:50)
Naprosto s Vámi souhlasím a celkově se v našem městě o údržbu nedbá nikde. Ono už i to že dovolí takové hrůzy ve městě je dost zarážející. Například u benzinky to skladiště kamenů a výběh pro kozy... no prostě hnus. O nebezpečném a rozpadajícím mostku tu již také bylo psáno před nemalou dobou a nic se nestalo. Areál a budovy zámku jsou také v dezolátním stavu a opravené je pouze Kartografické centrum. O zámecké zdi se radši ani nevyjadřuji. Autobusové nádraží je také chloubou města a v okolí se takové nevidí a jediné co se opravilo a zpoplatnilo je plakátovací plocha "aby to mělo kulturu". Prostě se tu před 15 lety zastavila jakákoliv aktivita ze strany města a raději se podporují místní podnikatelé.Soláry u Šamotky tu absolutně narušily krajinu města, ale hlavně, že to sype ....
RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (Dospiva Pavel | 23.3.2017 11:09:50)
Rušení linky Velké Opatovice- Praha - jak bylo uvedeno město každý měsíc přispívalo částkou 5500,- Kč na provoz této linky - pokud ale nechtějí přispívat další obce a města tak s tím nikdo nic neudělá.
Bezprostředním důvodem ke zrušení dálkových spojů, které využívali rovněž vysokoškolští studenti, je rozhodnutí moravskotřebovských zastupitelů, kteří se usnesli, že spoje přestanou dotovat. Město na jejich provoz ročně přispívalo téměř půl milionu korun.
Zdroj: http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/zruseni-tri-dalkovych-linek-lidem-komplikuje-dojizdeni-20170314.html

Třídění odpadu- pokud to dělá jen někdo tak to potom dopadne takto jako nyní- a to zvýšením ceny, spíše by mě zajímala nějaká kalkulace - kolik si odvezli plastů, papíru a pod. a potom další na základě čeho se došlo k takové ceně.
RE: RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (starostka Ing. Kateřina Gerbrichová | 23.3.2017 13:36:22)
Vážený pane Dospivo, rušení autobusových linek jsem komentovala již dříve a je v souladu s tím, co uvádíte.

Co se týká zvýšení poplatku za odpad, tak k této problematice jsem připravila rozbory, které jsou součástí zveřejnění pro občany v dubnovém zpravodaji.

Nedá mi nereagovat i na připomínky ostatních. Nelze soukromému majiteli nařizovat, co může či nemůže mít na vlastním pozemku a nelze nařizovat bankám, které jsou zřízeny za účelem zisku, aby zde instalovaly další bankomaty, i přestože to pro ně není ekonomické.
RE: RE: RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (Lukáš P. | 23.3.2017 15:43:01)
Samozřejmě to nejde nikomu nařídit, ale právě proto to tu vypadá , tak jak to tu vypadá...Jakákoliv malá vesnička v okolí nás strčí do kapsy a snaží se o nějakou kulturu. U nás bohužel ne..Ať si udělá úsudek každý sám, ale ten můj jsem prezentoval.Jinak co se týká dotování linky, tak 5500Kč se Vám zdá moc?Je tu spousta jiných priorit, do kterých se sype úplně zbytečně. Když jsem četl statistiky MP, tak větší luxus jsem nikdy nikde neviděl. Kolik měsíčně stojí její provoz??
RE: RE: RE: RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (Dospiva Pavel | 24.3.2017 9:14:45)
Ne, 5500,- Kč za měsíc se mi nezdá moc, a jak bylo prezentováno, tak město bylo ochotné tyto peníze na provoz linky dát- ale jak jsem psal již výše, tak třeba Moravská Třebová dávala téměř 500.000,- Kč ročně a toto nyní odmítli- a to je hlavní pro zrušení této autobusové linky.
RE: RE: RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (Václav | 23.3.2017 20:53:10)
Dobrý den, mě spíš zaráží, že reagujete pouze na to, co se Vám hodí. Samozřejmě s tím, co píšete, máte pravdu. Ovšem zapomněla jste odpovědět například na rozpadající most, polorozpadlou zámeckou zeď nebo například na autobusové nádraží. Pravdou je, že s městem se nic neděje a čas tu strašně stojí - bohužel.
RE: RE: RE: RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (starostka Ing. Kateřina Gerbrichová | 24.3.2017 7:50:45)
Vážený, odpovídám především přispěvovatelům, kteří prezentují svůj názor pod svým pravým a plným jménem tak, jak to činím já.

Co se týká autobus.nádraží, mostu a zámecké zdi, vše se řeší v radě a kdo sleduje dění vedení města ví, že se těmto problémům věnujeme.
RE: RE: RE: RE: RE: Nevracíme se zpět na vesnici ? (Lukáš P. | 24.3.2017 9:41:32)
Myslíte, že pan Václav nemá pravé jméno? Děláte rozdíly mezi příspěvky s podpisem?Jinak to, že se problémům oprav věnujete nevím, ale raději bych přivítal nějaký výsledek než pouhé jednáni. Jako občan přivítám změnu a ne pouhé řeči... Například před volbami jste se chvástali dostupností vlakových spojů až do Chornic.Neuplynul ani rok a najednou chce vaše strana rušit zbývající vlakové spoje i do Velkých Opatovic během pár let....(jeden z mála)
veřejná diskuze (Jaroslav Kopecký | 17.3.2017 13:43:42)
Pane tajemníku, buďte tak laskav a zveřejněte své stanovisko k mému příspěvku ze dne 4.3.2017, které jste mi zaslal e-mailem v rubrice „Vaše názory a připomínky“ tak jak to bylo doposud obvyklé, třeba i s označením autorizovaná odpověď. Pokud jsem již byl nucen vstoupit do této veřejné diskuse v této rubrice, nechť se i Vaše názory a stanoviska prezentují veřejně.
RE: veřejná diskuze (Břetislav Strnad, tajemník | 17.3.2017 14:39:08)
Dobrý den pane Kopecký,
touto cestou reaguji na Váš příspěvek ze dne 4.3.2017 do webové rubriky „Vaše názory a připomínky“.
Do této rubriky může přispívat kdokoli, a jak už jsem zde jednou uváděl, nebyl a do dnešního dne nenastal důvod do podaných textů zasahovat.
Jedinou výjimkou je to, že Vaše jméno jsem (po interní dohodě) v příspěvcích ze dne 17. a 20. února 2017 na přelomu měsíce únor a březen anonymizoval.
Jsem přesvědčen, a mám toto právně konzultováno, že nedošlo z mé strany k pochybení zveřejnit výše uvedené příspěvky, a proto nemám důvod
se Vám omlouvat.
Opět Vám navrhuji osobní schůzku k projednání témat, na která má každý z nás jiný názor.
Svislé dopravní značení- začátek obce (Ing. Dospiva Pavel | 14.3.2017 13:28:45)
Dobrý den,
každý den jezdím výjezdem z Hliníků na ulici Pod Strážnicí směrem na Smolno. Na svislé dopravní značce po levé straně- která označuje začátek obce Velké Opatovice je již několik týdnů umístěn odpadkový koš na psí exkrementy včetně držáků na sáčky. Asi to není vhodně zvolené řešení.
294
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2015,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I
DOPRAVNÍ ZNAČKY
Díl 1
Svislé dopravní značky
Oddíl 1
Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách
§ 2- Umístění svislých dopravních značek

9)
Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být
vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.
S pozdravem
Dospiva Pavel
RE: Svislé dopravní značení- začátek obce (Aleš Kovář | 17.3.2017 13:42:01)
To víte ..je potřeba ušetřit za samostatný sloupek pro psi popelnici..:-D. Myslím že to není jenom tam ale i na více místech..snad tím zůstanou peníze na důležité věci..
diskuze (Jaroslav Kopecký | 4.3.2017 11:56:17)
Pane tajemníku Městské úřadu ve Velkých Opatovicích a současně administrátore webových stránek.
Předpokládám, že stále administrátorem jste, přihlásil jste se k této funkci na můj dotaz, před několika měsíci. Ačkoliv vzdálen tisíce kilometrů od Velkých Opatovic, občas nahlédnu na stránky města, co je nového. Naposledy jsem tak učinil po 17. únoru t.r. a byl jsem konsternován, jakou jste připustil diskusi ve věci parkování před 1.MŠ na Dlouhé ulici. Vůbec nechápu, jak jste mohl nechat zveřejnit diskusní příspěvky týkající se mé osoby, navíc anonymními osobami, když já jsem se diskuse v této věci nezúčastnil, nejsem veřejnou osobou a vůči Městskému úřadu mám jen jednu povinnost, tj. uhradit jednou ročně poplatek za likvidaci komunálního odpadu, což ve stanoveném termínu a výši činím. Chtěl jsem záležitost s Vámi řešit až si na toto udělám čas, neboť to pro mne není v současné době prioritou. Když jsem 3 března t.r. zjistil, že Vám zřejmě také došlo, že zveřejnění anonymních příspěvků k mé osobě nebylo to pravé ořechové a tak jste po 14 dnech zveřejnění změnil pana Kopeckého na pana K, rozhodl jsem se řešit celou záležitost ihned. Váš postup jako administrátora webových stránek považuji za diletantský a alibistický. Žádám Vás tímto o omluvu za neoprávněné zveřejnění anonymních příspěvků týkajících se mé osoby ve výše uvedené věci a jejich plné odstranění z webových stránek. Podotýkám že mám screenshoty původního a opraveného textu příspěvků. Současně Vám doporučuji vypracovat a zveřejnit pravidla pro zveřejňování příspěvků, neboť nejen já, ale i další osoby zúčastňující se diskuse jsou názoru, že osobní urážky a hrubé výrazy na webové stránky města nepatří.
RE: diskuze (Lukáš P. | 6.3.2017 23:03:32)
Dobrý den pane K. Co se týče urážek a hrubých výrazů na Vaši osobu, tak nemohu posoudit, protože již byly asi ze stránek odstraněny. Každopádně město nenese jakoukoliv zodpovědnost za příspěvky v diskuzi a jistou cenzurou určitě prochází. Vulgarity do diskuze nepatří a jde to řešit slušně. Co se týče příspěvků k parkování u 1mš a pošty tak bych se nerad vyjadřoval a každý ví jaká je tu situace a udělá si obrázek i bez diskuze. Stačí jít z pošty a prohlédnout si staveniště kolem ní. Bohužel se jedná pouze o Vaši vizitku. Svým příspěvkem navíc potvzujete problémy komunikace s Vámi.
RE: RE: diskuze (Petr K. | 7.3.2017 23:22:26)
Přesně tak, souhlasím. Je zde vůbec někdo kdo může pana K vystát? Také si myslím, že každý si udělá obrázek sám a myslím si, že zvláště po tom, jak dopadl chodník u pošty a jak vypadá jeho chování. Tím co tu pane K píšete jen potvrzujete všem špatný obrázek, který o vás 95% Velkých Opatovic má. Přeji hezký den.
RE: RE: RE: diskuze (Paní N | 8.3.2017 18:11:59)
Podívejte se na to z pohledu vlastníka pozemku. Jak by se Vám líbilo, že se Vám cizí lidé prochází po zahradě. Hromada obyvatel má kolem baráku taky staveniště a nikomu to nevadí. A proč by měl někdo umožnit parkování na svém pozemku veřejnosti.Mě by se to taky nelíbilo. Pokud se to netýká Vás, tak budete odsuzovat, ale chtěla bych Vás vidět na místě pana K.
RE: RE: RE: diskuze (Zdeněk | 9.3.2017 10:30:13)
Dobrý den pane Petře,
klaním se před Vámy ,jak jste dokázal zastoupit 95% obyvatel Velkých Opatovic.(potpisovu akcí?)Bohužel já mezi tyhle občany nepatřím. Kdo sleduje tuhle rubriku tak dobře ví, kdo se za panem K zkrývá.Znám dohohle člověka a vím,že to byl jeden z mála občanů,který se přel za věci veřejné s minulým vedení města a pravidelně navštěvoval zastupitelstva města.Bohužel i já jsem takovým odvážlivcem nebyl.Můžete se prosím Vy prezentovat, jakým způsobem Vy přispíváte k věci veřejným v našem městě.
RE: RE: RE: RE: diskuze (Ivana | 15.3.2017 10:43:38)
Co ta čeština pane Zdeňku???????????????????????? ????????
Vámy, potpisovou, zkrývá, dohohle
Ale jinak souhlasím s paní N. Taky bych nechtěla, aby mi někdo parkoval na mém pozemku a ohledně staveniště, každý ať si zamete před vlastním prahem.
Informace - plánované parkoviště před 1.Mš (Jarda Axman ml. | 26.2.2017 10:18:19)
Dobrý den,

bylo by možné zveřejnit podrobnější informace ohledně plánovaného parkoviště před 1.Mš ?

Děkuji.


RE: Informace - plánované parkoviště před 1.Mš (starostka Ing. Kateřina Gerbrichová | 28.2.2017 8:21:51)
Dobrý den, tato akce je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Jak budeme mít podklady, budeme občany informovat.
nepořádek ( | 20.2.2017 9:36:43)
už mě to vážně nebaví a proto sem zase napíšu, i když to k ničemu nevede a dočkám se zas jen odpovědi :D .... každopádně již aspoň rok leží převrácený plechový kontejner u spodní školky, mezi garážemi obce. bez kolečka :D nechápu !!! jde vidět jak jsou obecní zaměstnanci pracovně vytížení. (abych pochopil, asi bych musel mít před jménem Ing., nebo být zaměstnán na úřadě a dělat v teplé kanceláři) no a již druhý týden ležící, zespodu shnilý plechový kontejner na odpad u kontejnerů na Náměstí Míru.....no o "bordelu" kolem kontejnerů a mezi nimi (několikaročním) hnijícím listím, nafoukaným prachem a odpadky (nevím proč to úklidová četa neuklidí, když zametají listí a podobný nepořádek - to by někdo musel tu jejich práci důkladněji kontrolovat). teď jak roztává sníh je to krásně vidět. a to je jen co vidím na "míráku" .....
RE: nepořádek ( | 28.2.2017 10:38:35)
že nejsem překvapen :D .... nedočkal jsem se ani záporné ani kladné odpovědi. ležící kontejner před garážemi u spodní školky již není. no ale již 4 týden stále leží převrácený zespodu shnilý kontejner na Míráku. to je fakt výsměch tenhle bordel. nechápu, jaký je problém aby obecní pracovníci jej naložili na vlečku a aspoň někde schovali mimo oči, vždyť je to ostuda. a pokud obec může rozhazovat nehorázné tisícové položky za nesmysly tak nevím proč se nemůže koupit nový kontejner (např.).....
RE: RE: nepořádek (JaJa | 1.3.2017 7:26:08)
anonymní d....., zjisti si nejdriv čije ten kontejner, a potom piš. Jestli tě vadí bordel vem smeták a hrabě a běž uklízet.
RE: RE: RE: nepořádek (Zuzana S. | 1.3.2017 9:32:09)
Vážený anonymní chytráku, aspoň ten podle vás anonymní debil umí psát, na rozdíl od vás, a není mu lhostejné životní prostředí, ve kterém tady všichni žijeme a tudíž je to i vaše záležitost, potažmo záležitost celého města. Při vaší chytrosti by vám mohlo dojít, že se nejedná o to, kdo vlastní kontejner, ale že se nachází na našem veřejném prostranství. Navrhuji, aby všechny příspěvky, kde se lidé bezdůvodně napadají a jsou používány vulgarismy, byly vymazány, podobně jak se to praktikuje na ostatních webovkách.
RE: RE: RE: RE: nepořádek ( | 1.3.2017 12:45:03)
děkuji za zastání. :) ale nemůže mě rozhodit nějaký méně inteligentní a vulgární příspěvek obyčejného vesnického ubožáka, který dle textu nic nedokázal.
ale proč píši k Vašemu příspěvku, plně souhlasím s tím, že by se zde měla vést diskuze na určité úrovni a slovní vyjadřování by mělo mít nějakým způsobem etiku, protože jinak zde spousta příspěvků je zcela zbytečná a jen zaplňuje prostor. :D ...
RE: RE: RE: RE: RE: nepořádek (vesnický ubožák | 2.3.2017 17:03:54)
Hlavně, že Vy jste elita nebo spíše maloměšťácká elita. Když Vám tady pane maloměšťák město napíše, že kontejner není v majetku města, ale bytového družstva, tak jak to asi má město udělat? To má ten kontejner odcizit? Pokud se domníváte, že je to něco proti životnímu prostředí, tak napište na Odbor životního prostředí města Boskovice. Přece v dnešní době je bonzáctví naprosto běžné a hlavně to anonymní, nemusíte jim k oznámení posílat svoji červenou knížku, tu si nechte doma uschovanou.
RE: RE: RE: nepořádek ( | 1.3.2017 12:35:32)
no opět velice ceněný příspěvek "občana", jehož slovní zásoba a argumenty dosahují výše maximálně základní docházky a kterému trčí sláma z bot nemůžou nijak rozhodit mou mysl. úplně zcestná a vulgární odpověď od Vás "anonyme" by neměla být vůbec zveřejněna na diskuzi, jinak nemá smysl cokoliv autorizovat a poté se k čemukoliv vyjadřovat.