vybírá se od 6.3.2017

Zastupitelstvo Města Velké Opatovice schválilo na svém zasedání dne 22.2.2017 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nová  OZV   č. 2/2017   upravuje   především   sazbu místního poplatku za likvidaci odpadu  a to na 540,- Kč za kalendářní rok a poplatníka.  Účinnost této vyhlášky je od 1.4.2017.

V souvislosti s tímto krokem dochází ke zrušení stávající OVZ č. 3/2015, čímž dochází  k situaci, že v průběhu roku 2017 budou v platnosti obě vyhlášky a výše ročního poplatku pro rok 2017 bude  vycházet z obou právních předpisů dle jejich účinnosti  .

Za období leden – březen 2017      vyhláška 3/2015  -  125-,- Kč

Za období duben – prosinec 2017  vyhláška 2/2017  -  405,- Kč

Celková výše místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu  pro celý kalendářní rok 2017 je tímto stanovena na  částku 530,- Kč.

Místní poplatky se vybírají ve finanční účtárně Města Velké Opatovice v úřední dny Po,St  8:00-11:30 a 12:00-17:00

od 6.3.2017.

Splatnost poplatku zůstává  ke dni 30.6. příslušného kalendářního roku.